கனி அப்டேட்ஸ் – 29


2012 Dec

இப்போதைக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் என்பதுதான் கனிக்கு வேதவாக்கு. பின்புறம் காந்தம் வைத்த பிளாஸ்டிக் எண்களும், எழுத்துக்களும் ரெண்டு மூன்று செட் வாங்கி போட்டிருக்கிறோம். அதை வைத்துக் கொண்டு கண்ணில் படும் வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் அடுக்கித் தள்ளுவார். கடைப் பெயர்கள், அவங்க ஸ்கூலில் சொல்லித்தரப்படும் வண்ணங்கள், வடிவங்கள், விலங்குகளின் பெயர்கள் என எதுவானாலும் எங்கள் வீட்டு ஹாலில் வந்து விழுந்தாகிவிடும். அதிலும் இருப்பதிலேயே orange எனும் வார்த்தை ரொம்பப் பிடித்திருக்கிறது. orange fruit, orange color என்று வேறுபடுத்திப் புரிந்து கொள்ளவேறு செய்கிறார். ஆ ஊ என்றால் ஆரஞ்சுனே அடுக்கறானே… ஒரு வேளை RSSகாரனா ஆயிருவானோடி என்று பாலாதான் பயந்து கொண்டிருக்கிறார். :)))

About லக்ஷ்மி பாலகிருஷ்ணன்

சொல்லிக்கொள்ளுமளவு பெரிதாக ஏதுமில்லை. :)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s