கனி அப்டேட்ஸ் – 34


2013 Oct

மடிக்கணிணியில் வேலையில் ஆழ்ந்திருந்த என்னிடம் பில்டிங்க் ப்ளாக் பையைக் கொண்டுவந்து கொடுத்து திறந்து கொடுக்க சொன்னான். கொடுத்துவிட்டு என் வேலையைத் தொடர்ந்தேன்.  ஐந்தே நிமிடத்தில் என்னிடம் வந்து ட்ரெயின் என்றான். நிமிர்ந்து பார்த்தால் இதை செய்து அடுக்கியிருக்கிறான்.

About லக்ஷ்மி பாலகிருஷ்ணன்

சொல்லிக்கொள்ளுமளவு பெரிதாக ஏதுமில்லை. :)
This entry was posted in கனி அப்டேட்ஸ், குழந்தை வளர்ப்பு and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to கனி அப்டேட்ஸ் – 34

  1. Revathi Narasimhan says:

    கனிக்கு அப்போது 4 வயது இருக்குமா லக்ஷ்மி.
    எத்தனை அழகாகச் செய்திருக்கிறான்.
    செல்லம் டா நீ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s