ஆனந்தவல்லி நாவல் வெளியீட்டு விழாப் படங்கள்


புகைப்பட உதவி தம்பி வின்செண்ட் பால்

நாள்: 29.12.2021

இடம்: தி.நகர், தக்கர் பாபா வித்யாலயா

About லக்ஷ்மி பாலகிருஷ்ணன்

சொல்லிக்கொள்ளுமளவு பெரிதாக ஏதுமில்லை. :)
This entry was posted in ஆனந்தவல்லி, இலக்கியம் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s